top of page

發表文章 1

274 期刊 07/2018

台灣建築雜誌

項目廣州番于基盛萬科中央公園

業主廣州萬科

項目地點中國廣州番于

項目類型複合性商場

項目面積5.5 公頃

項目進展:完成 ( 2018 五月 )

獎項2022 亞洲人居景觀獎商業辦公類優秀獎

            2021 美國建築大師獎   

            2021 美國國際設計大獎

            2021 歐洲景觀國際景觀大獎

            2018 廣州萬科新創社區商業金獎

            2017 廣州萬科最佳新顧問

bottom of page